Despre Universitate

Facultatea de Inginerie

Catedra de Inginerie Electrică

Catedra de Inginerie Tehnologică si Managerială

AGIR Filiala Mures

SRAIT Filiala Mures

SIER Filiala Mures

Asociatia pentru Automatizari si Instrumentatie din Romania

 

FACULTATEA DE INGINERIE - PARTENERIAT ACADEMIC

Colaborarea cu diverse companii din mediul economic si industrial de pe plan local, regional, naţional si internaţional reprezintă unul dintre obiectivele asumate de Facultatea de Inginerie cu scop declarat de promovare si participare activă la dezvoltarea societăţii moderne.

Facultatea de Inginerie din cadrul Universitătii "Petru Maior" are o atitudine deschisă la colaborări cu firme din domeniul productiv si nu numai, din tară si strainătate.

Facultatea de Inginerie a fost si este implicată cu succes in multe de proiecte, contacte, prezentari, vizite si activităti didactice desfasurate in strânsă colaborare cu firme din sectorul economic.

Cateva dintre cele mai semnificative si importante puncte urmărite sunt: dezvoltarea de parteneriate de tip academic, de cercetare si didactic-formative.

About University