Societatea Romāna de Automatica si Informatica Tehnica este o organizatie profesionala, autonoma, neguvernamentala, apolitica si nelucrativa.
Scopul SRAIT este de a contribui la cresterea rolului si eficientei inginerilor care isi desfasoara activitatea īn domeniul automaticii si informaticii tehnice.
SRAIT a fost īnfiintata īn luna martie 1991 printr-o hotarire a Judecatoriei sectorului 1 Bucuresti, care a conferit acesteia personalitate juridica.

Cont in RON:  RO 39RNCB0077050232580001
Cont in USD:  RO 98RNCB0077050232580006
Cont in EUR:  RO 71RNCB0077050232580007
Conturile sunt deschise la BCR, sector 6, Bucuresti

Sediul SRAIT, filiala Tārgu Mures este la Catedra de Inginerie Electrica, Facultatea de Inginerie din cadrul Universitatii "Petru Maior" Tārgu Mures, Str. Nicolae Iorga, nr. 1, cod postal: 540088, Tg. Mures, t
el/fax: 0265233212, persoana de contact: Conf. dr. ing. Mircea DULAU.

Principalele obiective SRAIT:
Perfectionarea pregatirii profesionale a tuturor specialistilor si lucratorilor din domeniul automaticii si informaticii tehnice prin dezbateri, conferinte, manifestari stiintifice interne si internationale, schimbul de cunostinte si de experienta tehnologica.
Organizarea de centre de informare si documentare proprii si facilitarea accesului membrilor sai la sursele de informare din tara si din strainatate.
Editarea de publicatii proprii prin care se fac cunoscute preocuparile de virf in domeniul automaticii.
Facilitarea stabilirii de legaturi profesionale intre grupuri interesate, in vederea promovarii aplicatiilor automaticii si informaticii tehnice in conducerea proceselor industriale inclusiv in domenii conexe.
Preocuparea privind perfectionarea planurilor de invatamint in domeniul automaticii si informaticii tehnice, corelat cu cerintele concrete ale industriei si ale altor sectoare de activitate economica si sociala, precum si alinierea invatamintului de automatica din Romania la nivelul aceluia organizat in tarile dezvoltate ale lumii.
Organizarea de cursuri postuniversitare si de perfectionare.
Initierea de contacte in vederea orientarii profesionale a viitorilor candidati pentru invatamintul de automatica.
Contribuie la cooperarea interdisciplinara.
Sustinerea privind acordarea unor burse de studii in strainatate pentru studenti si cadre didactice.
Sustinerea privind schimburile de specialisti cu alte organizatii similare din strainatate in vederea documentarii si perfectionarii membrilor SRAIT.
Elaborarea si promovarea de standarde si normative compatibile cu cele internationale.